Platforma do regularnego dialogu

Jak szybko i efektywnie usprawnić obecny system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi?


Dołącz do dyskusji!


6 września 2018, godz. 10:00
Aula CZIiTT Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4

INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

zapraszają do uczestnictwa w platformie do regularnego dialogu

6 września 2018 roku, godz. 10:00 Aula CZIiTT Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4Platforma do regularnego dialogu - łączy nas jeden cel!

W kwietniu bieżącego roku Parlament Europejski przyjął tzw. „pakiet odpadowy”, a zatem zmiany aktualnie obowiązujących środowiskowych dyrektyw unijnych stały się faktem.


Wszystkich uczestników polskiego systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi czeka w najbliższej przyszłości olbrzymie wyzwanie związane z wdrażaniem w naszym kraju koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), a w szczególności strategii rozszerzonej odpowiedzialności producenta.


Kontynuując podjętą w ubiegłym roku wspólną inicjatywę, Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A oraz CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. tworzą platformę do regularnego dialogu, przeznaczoną do komunikacji oraz wymiany poglądów w zakresie usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce.Wspólna wizja systemu i cztery panele dyskusyjne - ramowy program konferencji:

Wprowadzenie - przedstawienie wspólnej wizji usprawnionego systemu

I panel - Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców wprowadzających opakowania

II panel - Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych

III panel - Przetwarzanie odpadów opakowaniowych

IV panel - Rola administracji publicznej oraz instytucji kontrolnych


Wkrótce przedstawiony zostanie szczegółowy program organizowanego spotkania oraz zaprezentowani zostaną uczestnicy zaplanowanych paneli dyskusyjnych. W przypadku dowolnych pytań, zainteresowania dodatkowymi materiałami lub innych sugestii prosimy o kontakt mailowy na adres:

biuro@interseroh.com

Podsumowanie dotychczasowych prac grupy roboczej oraz uruchomienie platformy do regularnego dialogu

Zapraszamy do udziału i współpracy wszystkich zainteresowanych współtworzeniem nowego systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce.

Aktualna sytuacja

GOZ to jednak nie tylko innowacyjne podejście do gospodarki i pewna wizja rozwoju Europy, ale przede wszystkim bardzo konkretne zmiany przepisów prawnych, dotyczące między innymi rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów opakowaniowych.Platforma do regularnego dialogu

Tworzona platforma do regularnego dialogu jest nie tylko naturalną kontynuacją dotychczasowo organizowanych spotkań grupy roboczej, ale również stanowi realizację nowego środowiskowego obowiązku krajów członkowskich, wskazanego w jednej z dyrektyw wdrożonego ostatnio „pakietu odpadowego”.


W najbliższej przyszłości przedstawiony zostanie program pierwszego spotkania, organizowanego w ramach platformy do regularnego dialogu oraz zaprezentowani zostaną uczestnicy przewidzianych paneli dyskusyjnych.Dotychczasowo wypracowane postulaty

Wizja usprawnionego systemu, prezentowana podczas dotychczasowych spotkań grupy roboczej, zakłada między innymi:


wprowadzenie centralnej, elektronicznej bazy danych dedykowanej dla podmiotów gospodarujących opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

ustanowienie GIOŚ jedynym podmiotem nadzorującym system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, bez powoływania jakichkolwiek „prywatnych regulatorów”

brak ustawowej możliwości wnioskowania o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych bez obligatoryjnego pośrednictwa organizacji odzysku opakowań oraz bez rzeczywistego dostarczenia odpadów do przetworzenia

bezpośrednie systemowe dofinansowanie przez organizacje odzysku opakowań podmiotów faktycznie pozyskujących odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych, realizowane zgodnie z zasadami wolnego rynku i wolnej konkurencji z wykluczeniem losowego doboru partnerów w systemie

przekazywanie środków finansowych gminom wyłącznie na działania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców

podział opakowań wprowadzanych na rynek krajowy pod względem późniejszych możliwości pozyskania powstających z nich odpadów opakowaniowych (opakowania jednostkowe oraz transportowe)

urealnienie stawek opłat dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy w związku z koniecznością ponoszenia rzeczywistych kosztów pozyskania i przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych

uwzględnienie roli punktów skupu surowców wtórnych w systemie oraz uznanie wszystkich faktycznych źródeł pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych


Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez uczestników poprzedniego spotkania grupy roboczej:

prezentacja Krzysztof Hornicki (plik PDF)

prezentacja Anna Sapota (plik PDF)

prezentacja Jacek Wodzisławski (plik PDF)

prezentacja Krzysztof Staniek (plik PDF)

prezentacja Michał Gawrych (plik PDF)

ZAPROSZENIE (plik PDF)

Inauguracja platformy do regularnego dialogu odbędzie się

6 września 2018 roku, godz. 10:00
w Warszawie


ZAPRASZAMY

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w platformie do regularnego dialogu stanowi idealną okazję, aby zgłosić swoje propozycje rozwiązań systemowych w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce.


Zebrane propozycje zostaną opracowane, a następnie przekazane odpowiednim organom administracji publicznej, odpowiedzialnym za tworzenie i wdrożenie nowych rozwiązań prawnych. Zarejestruj się >>>

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Platforma do regularnego dialogu
"Możliwości usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi"

6 września 2018 roku, Aula CZIiTT Politechniki Warszawskiej godz.10:00 Warszawa, UL. Rektorska 4